Müşterek tapulu gayrimenkulü olanlar dikkat! Bunu yaparsanız hisse payınızı kaybedersiniz!

Hisseli tapu sahipleri zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Hisse sahiplerinin vergi borçlarını ödememeleri diğer hissedarları borçlu çıkarabiliyor. Bu ödemeleri yapmayan hisse sahipleri gayrimenkul paylarını kaybedebiliyorlar.

Gayrimenkullerin mülkiyetleri müstakil veya müşterek olabiliyor. Müstakil tapuya sahip olan bir gayrimenkulün tüm mülkiyet hakkı sadece bir kişinin üzerinde oluyor. Müşterek tapularda ise hisse sahipleri mülkiyet haklarını paylaştırıyorlar. Hisse payları eşitse müşterek tapularda mülkiyet hakkı eşit olarak dağılabiliyor. Müşterek tapuların bir de emlak vergisi sorunu bulunuyor. Tüm hisse sahipleri kendi paylarına düşen vergi borcunu ödemekle yükümlüler. Peki emlak vergisini bir hissedar ödemezse ne olur?

Emlak Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Emlak vergisini ödemek gayrimenkul sahiplerinin yasal yükümlülüklerindendir. Özel istisnai durumlar haricinde tüm gayrimenkul sahipleri emlak vergisini ödemek zorundadırlar. Hisseli tapuya sahip gayrimenkullerde ise bu emlak vergisi ödemeleri sorun olabiliyor. Normalde herkes hisse payı oranında emlak vergisi ödemesi gerekiyor. Ancak bir hissedar emlak vergisi ödemesi yapmazsa diğer hissedarları da etkiliyor. Bu durum ise anlaşmazlık meselesi olabiliyor.

Vergi borcunu ödemeyen hissedar ile anlaşmazlığa düşen diğer hissedarlar sorunlarına çözümü mahkemede arayabiliyorlar. Bu durumda da mahkeme oldukça sert kararlar alabiliyor. Hisseli tapu bir ortaklık kurulmasıdır. Bu ortaklıkta herkes yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi ise ortaklığı diğer ortaklar için çekilmez hale getirebilmektedir. Bu durum mahkemeye taşındığında ise mahkeme ortaklığı sonlandırma veya sorun çıkaran hisse sahibini ortaklıktan çıkarma yollarını çözüm olarak uygulayabilir.

Vergi ödemesi yapmayan bunu diğer ortakların üzerine yıkan hisse sahibi hakkında mahkeme ortaklıktan çıkarma kararı verebilir. Bu durumda ilgili ortağın hisse payının diğer ortakların tamamına veya birisine satışı yapılabilir. Onlar bunu kabul etmezlerse o zaman üçüncü kişilere hisse payının satışı gündeme gelebilir. Bu sorunu yaşayanların hukuki destek almaları yararlarına olacaktır.