TBMM’de kabul edildi! Konutta haciz işlemlerine yeni kurallar getirildi!

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Konutlarda yapılacak icra işlemlerinde bu yasal düzenleme ile köklü değişiklikler yapıldı.

TBMM Genel Kurulunda kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak da bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüp oylanarak kabul edildi. Bu kanun teklifinin içeriğinde konutlarda yapılan icra işlemlerine dair köklü değişiklikler bulunuyor. Kabul edilen kanun teklifi Resmi Gazete’de yayınlanması ile yürürlüğe girecek.

Konutta Haciz İşlemleri Yeniden Düzenlendi

Yapılan yasal düzenleme ile İcra ve İflas Kanunu’na “Konutta Haciz” başlıklı yeni bir madde eklendi. Buna göre artık icra müdürü haciz işlemi yapılması talep edilen yerin konut olduğunun tespit edilmesiyle haciz kararı verecek ama hemen uygulanamayacak. İcra işleminin uygulanması için bu karar icra mahkemesinin onayına sunulacak. Mahkeme onayı olmadan konutlarda icra işlemi yapılamayacak.

Mahkemeye sunulan icra talebi için mahkeme dosyanın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde dosya üzerinde inceleme yapıp haciz işleminin yapılıp yapılamamasına dair karar verecek. Haciz kararı çıkarda bu karar icra dairesine bildirilecek ve haciz işlemleri bu sürecin sonunda yapılabilecek.

Konut olmadığı kabul edilen bir yerde haciz işlemi yapılırken bu yerin konut olduğu anlaşılırsa ve borçlu da haciz yapılmasına izin vermezse derhal haciz işlemine son verilecek. Bu hüküm ihtiyati haciz hakkında uygulanamayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce konutta haciz yapılmasına dair karar verilmişse ve haczedilmiş eşyalar varsa bu yasal değişiklik kapsamında değerlendirilmeyecekler.

Konutlarda hacizlerde yapılan en büyük köklü değişim ise haczedilebilecek mallar kısmında olacak. Bu düzenlemeyle borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile tüm ev eşyasının haczi de yasaklanıyor. Kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyası haczedilemeyecek.

Yapılan yasal düzenleme ile borca karşılık gelen miktar kadar konutlarda haciz yapılabilecek. Borcu aşan tutarlara karşılık gelen haciz işlemi uygulanamayacak. Bu şekilde yapılan haciz işlemleri yasal olarak kabul edilmeyecek. Bir borçlunun hacze konu olan borcu 10.000 TL ile 10.001 TL tutarında haciz yapılamayacak.