Ticari imarlı arsaya konut inşa edilebilir mi?

Arsaların imar durumları ile o arsalar üzerinde hangi tür yapılar inşa edilebileceği belirlenmiştir. İmar planında ticari imarlı arsa olarak geçen bir arsa üzerine konut inşa etmek mümkün mü?

Türkiye’de uygulanan imar sisteminde oldukça düzenli bir yapı kuruludur. Kanuni hükümlerle ana çerçevesi belirlenen imar konusunda belirli bir düzen vardır. Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyeler tarafından imar planları hazırlanıp uygulanmaktadır. İmar planları bir bölgedeki yapılaşmanın ve şehirleşmenin planlanmasıdır. Bu planlamada da nerede, hangi tür binaların inşa edileceği çok önceden planlanmaktadır.

İmarlı Arsaların Çeşitleri

Bir arsanın üzerinde hangi tür yapıların inşa edileceği imar planlarında açık bir şekilde belirlenmiştir. Bir arsa konut imarlı, ticari imarlı veya karma şekilde planlanmış olabilir. Arsa sahipleri kendilerinin mülkiyetlerinde olan arsalardan bu imar planlarına göre yararlanabilirler. İmar planında belirlenmiş olan tür herkes için bağlayıcıdır.

Ticari İmarlı Arsaya Konut Yapılır Mı?

Bir arsanın imar planında ticari imarlı arsa olarak belirleme yapılmışsa buna uygun tesislerin inşası gerekmektedir. Böyle arsalara kesinlikle konut inşa edilemez. İmar planı değişikliği yapılmadan bu arsalarda sadece ticari amaca hizmet edebilecek tesisler inşa edilebilir. Bunun dışına çıkmak imara aykırılık ifade edecektir ve kesinlikle izin verilmeyecektir. Ticari imarlı arsa üzerinde iş merkezi, ofis, dükkan, otel, düğün salonu, restoran otopark gibi yapılar inşa edilebilir.

Ticari – Konut İmarlı Arsaya Sadece Konut İnşa Edilebilir Mi?

Bazı arsalar imar planlarında ticari – konut imarlı olarak geçmektedir. Bu arsalarda konut inşa edilebilir. Ancak sadece konut olacak şekilde bu inşaat projeleri yapılamaz. Hazırlanacak projenin zemin katları dükkan, ofis şeklinde tasarlanmalıdır. Üst katlar ise tamamen konut şeklinde inşa edilebilir. Bir arsanın niteliği imar planında ne olarak belirlenmişse sadece ona uygun yapılar inşa edilebilir.